Ergonomisk vejledning

Få rådgivning om indretningen af jeres arbejdsplads

En ergonomisk korrekt indrettet arbejdsplads danner grundlag for et sundt og mere positivt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Fit For Work tilbyder ergonomisk vejledning som et led i at fremme og optimere sundhed og velbefindende på arbejdspladsen samt forebygge skader forårsaget af selve arbejdet eller af miljøet på arbejdspladsen.

Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller forkert brug af tekniske hjælpemidler kan føre til dårlig trivsel og sygefravær.

Vi fremmer sundheden på din arbejdsplads

Rådgivning om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsbelastningsskader kan være til stor hjælp i forbindelse med arbejdsfastholdelse og reducering af sygefravær til fordel for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

Hver enkelt medarbejders arbejdsstilling, kropsholdning og arbejdsmiljø gennemgås, og der rådgives om den optimale arbejdsstilling for forebyggelse af arbejdsskader. Medarbejderne vejledes i forebyggende øvelser, så de selv aktivt kan tage del i at fremme sundheden på arbejdspladsen.

På grundlag af det udførte arbejde samles anbefalingerne i en rapport.

iStock_000015740596Small

Kontakt os

Kontakt os for mere information om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Ring til os
Skriv til os